Čechův mlýn

Čechův mlýn se nachází na řece Berounce, přibližně 70 km západně od Prahy. První zmínka o mlýnu je z 15. stol. Na začátku 20. stol. byla u mlýna zprovozněna malá vodní elektrárna, která funguje dodnes. Je zde také veřejně přístupný elektroskanzen, který je dnes spolu s mlýnem národní kulturní památkou.

Malebné okolí řeky Berounky je ideální pro odpočinek a procházky v přírodě, plavání či výlety na lodi.

Nedaleko mlýnu je také místo, které lidé nazývají “České Lurdy”. Frekvence geomagnetického záření, které zde působí, bylo změřeno na 7,8 Hz. To je blízko tzv. hladiny alfa, do které se dostává mozek při uvolnění a meditaci. Určití lidé zde zaznamenali zlepšení zdravotního stavu.